MENÜ

TEMEL POLİTİKAMIZ - HURDA ELMASLARINIZ 650 TL ALINIR

Kapusuz Metal olarak her türlü iş, işlev ve kararlarımızda göz önünde bulundurduğumuz temel değerlerimiz söz konusudur.

Bir aile şirketi olan işletmemizin kuruluşundan bu yana gerekli olan ve yıllara dayanan yönetim deneyimlerimizle perçinlenen temel değerlerimizin, başarılı olmamızda çok önemli rol oynadığını düşünüyoruz.

Dolayısıyla firma olarak; çözüm ortaklarımız, çalışanlarımız, yerli ve yabancı iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz ve kamuoyu ile her türlü etkileşim ve iletişimimizde yol gösterici olan bu temel değerlerimizi paylaşmak istiyoruz.

Tüm çalışanlarımızın 5 madde olarak formüle ettiğimiz bu temel değerlerimizi benimsemelerini ve içselleştirmelerini bekliyoruz.

Temel değerlerimiz madde madde şu şekildedir; SEVGİ, SAYGI, SADAKAT, SEBAT, SABIR’ın sonu selamet olarak bilir, yaşar ve yaşatırız.

Kapusuz Metal tüm faaliyetlerini Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin tüm yasa ve mevzuatlarına uyum sağlayacak şekilde yürütmek hususunda özen ve titizlik gösteren bir firmadır.

5 Maddemiz Aşağıdaki Gibidir;

SEVGİ

Biz “Sevgi İnsanıyız” Sevgi, varoluşun sebebidir. Her şeyin sevgiden doğmuş, sevgi ile var olmuş, sevgi ile varlığını sürdürmekte olduğunu biliriz.

Biz sevginin paylaştıkça çoğalan kişilerarası bağları güçlendiren, özveri gerektiren karşılıksız bir duygu olduğuna inanırız.
Varlığı sürdürmenin temel yoludur. Tüm varlıklar aleminin temel iletişim dilidir ve nihayet sevgi, boyut değiştiren varlığın yegane yoldaşıdır.
Tüm varlıklar alemini kuşatan ahlak, insani değerleri olan, ahlakı ve hoşgörüyü benliğinin hiçliğini gösteren sevginin mütevazi bireyleriyiz.

SAYGI

“Biz Saygılı insanlarız”
Saygı insanın kendisine ve çevresine verdiği değerin bir ifadesidir. Sevginin ayrılmaz bütünleyicisidir.
Saygı, insan ilişkilerinde toplumsal kültürümüzün vazgeçilmez bir gereğidir. “İnsan kendisine yapılmasını istemediğini bir başkasına yapmamalıdır” kuralını çalışanlar arası bir zorunluluk olarak kabul ederiz.

SEBAT

“Biz Sebatkar insanlarız.”
Sebat, hedeflerimizin başarısı için kararlı ve onurlu duruşun sonuna kadar mücadele etmenin bir ifadesidir. Sebatkâr insanlar, hakta sebat etmeyi, geriye dönmemeyi, haksızlıkta ise ısrar etmemeyi, inat etmemeyi, eksiklerin farkında olup sorumluluk bilinci ile hareket etmeyi bilir. Kararlı olmak, sözünde durmak bizim alışkanlığımızdır.

Ahde vefa etmek, hangi konuda veya rolde olursak olalım kendimizi, ailemizi, iş yerimizi, dünya devletlerine örnek olacak bir milli mücadele ile kazanılan Cumhuriyet değerlerimizi, giderek yaşlanan, yıpranan dünyamızı korumak en önemli görevimizdir. Mesleğimizde ve her türlü görevimizde meşru bir kanaat içinde olmak, kararlı bulunmak ve sağlam durmak en önemli değerimizdir.

SADAKAT

“Biz sadık insanlarız”.
Sadakat, söylediklerimizin uyguladıklarımızın ve tutarlılığımızın bir ifadesidir.
Bir insanın dürüstlüğünü ifade etmesinin en güzel biçimi sadakat göstermesidir. Mevlana'nın çok güzel ifade ettiği gibi, Ya olduğun gibi görün ya da görüldüğün gibi ol. sözü insanın gerçek benliğine bağlılığıdır. Sadakat, insanı duyarlılık merdivenlerinde her zaman daha yukarılara çıkarır.

Biz bir çalışan, bir aile üyesi, bir vatandaş, kısacası bir insan olarak içinde bulunduğumuz sosyal ortam içerisinde bir arada bulunduğumuz insanların temel kültür ve değerlerine sadık bireyleriz.

SABIR

“Biz sabırlıyız”
Sabır, her türlü sıkıntı ve zorluklar karşısındakararlı ve onurlu duruşun bir ifadesidir.
Gerçek sabrın, zorluluklarda olduğu kadar rahatlık içindeyken de istikrarlı olma, kararlılık gösterme ve ömür boyu bunlardan bir an bile taviz vermeme olduğuna inanırız.

Her türlü iletişim ve etkileşimimizde sabırla hareket etmek ve kusurun kaynağını öncelikle kendimizde arama alışkanlığına sahip olmak firma kültürümüzün ve ahlaki değerlerimizin en önemli özelliğidir.

Sabır davranışını gelişi güzellikten kurtarıp aksiyona dönüştürerek başarıya ulaşmanın olmazsa olmazı haline getirmek suretiyle aktif gelişmeyi ve sürdürülebilir mücadeleyi sağlarız.

Yaşanan tüm olumsuzluklar karşısında gösterilen sabrın, azim ve gayretin başarının temeli olduğuna inanırız.

elmas hurdası
hurda elmaslar
CEP 1
CEP 2