MENÜ

İŞ ETİĞİ POLİTİKAMIZ - HURDA ELMASLARINIZ 650 TL ALINIR

Kapusuz Metal’in hedefi, insanlar için daha iyi bir hayat kalitesi sağlamak ve ülkemizin gelişmesinin sürmesi için üstümüze düşen görevi yapmaktır. Değişen ve gelişen yeni sanayi pazarlarına anında uyum sağlayacak stratejilerin oluşturulması daha da önemlisi yeni alanlara yatırım yaparak, gelişmeyi hedeflemektir.

Etik Çalışma Kuralları, firmamızın temel davranış ilkelerini kapsamaktadır. Şirket personeli, görevlerini yerine getirirken “İş Etiği İlkelerine” ve “Kapusuz Metal’in Temel Değerlerine” uymak zorundadır. Şirket değerlerimiz üzerine kurulmuş olan iş etiği ilkelerimiz bulunmaktadır.

Kapusuz Metal’in iş anlayışında ahlak ve güvenilirlik niteleyici bir rol oynamıştır. Kurumsal yapımız güven ve sadakatle beslenmiştir. Tüm çalışmalarımız ‘Kapusuz Metal’ isminin; inancı, güveni ve dürüstlüğü temsil edebilmesi adına şekillenmiştir. Bunu başarabilmek ancak temel değerlerimiz ışığında olacaktır. Sevgi, Saygı, Sadakat, Sebat, Sabır.

Nerede çalışıyor ve her ne durumda olursak olalım; bizler doğru olanı yapmak konusunda kararlıyız. Hatalar, istisnalar olarak kalacak, kural haline gelmeyecektir. Hepimiz Kapusuz Metal’in temel değerlerini daima hatırlamalıyız. Her birimiz; tutarlı bir şekilde bu yönergeler çerçevesinde hareket ederek ve kendimize rehber edinerek, Kapusuz Metal’in işini dürüstçe yürüten bir firma olarak itibar kazanması için üzerimize düşeni yapmış oluruz.

Sorumluluklarımız

Kapusuz Metal firması olarak yasalara tam uyumun yanı sıra, sorumluluk anlamında da en iyiler arasında yer almayı hedeflemektedir.

Müşterilerimize Karşı Sorumluluklarımız

Kapusuz Metal, ‘müşterimiz velinimetimizdir’ anlayışını çağımızın ihtiyaçlarına göre yorumlayarak, en yüksek seviyede müşteri memnuniyeti sağlayacak şekilde tüm müşterilerine karşı dürüst ve adil davranır. Müşterilerinin problemlerine karşı duyarlı davranır, hızlı ve kalıcı çözümler üreterek, en üst seviyede müşteri güvenini hedefler. Dürüstlük ve ahlaki değerlerimizin gücü müşterimizle olan ilişkilerimizde de güven duygusu yaratacaktır.

Kapusuz Metal çalışanları emeklerini, ‘müşteriyi tebessüm ettirmek’ prensibine dayalı olarak yüksek standartlarda kaliteli ürünler üretmek amacıyla sarf ederler.

Çalışanlara ve Birbirimize Karşı Sorumluluklarımız

‘‘En değerli sermayemiz insan kaynağımızdır.’’ Bu ifade Kapusuz Metal’in çalışanlarına olan yaklaşımını belirtir. Seçkin çalışanlarının potansiyellerini değerlendirmek için en iyi fırsatları sağlar. Tüm çalışanlarına eşit mesafede durarak güvenli, konforlu ve sürekli iyileşen bir çalışma ortamı sağlar. İşe alma ve çalışma sürecinde ayrımcılığı ve her türlü zorlama ve baskıyı reddeder.

Ben değil biz anlayışıyla hareket ederek ekip arkadaşlarımıza karşı saygılı oluruz, kişisel farklılıklarımızı zenginlik olarak görürüz. Başarılarımızı paylaşır ve başarısızlıklarımızın da sorumluluğunu üstleniriz.

Firmamıza ve Çözüm Ortaklarımıza Karşı Sorumluluklarımız

Kapusuz Metal’in uzun vadeli çıkarları, her birimin kısa vadeli kazançlarının önünde tutularak çözüm ortaklarına en yüksek katma değerler sağlanır. Etkin risk yönetimi ile büyüme odaklı değer yaratan stratejiler uygulanır. Hesap verebilirlik anlayışı ve mali disiplin ile kaynak ve varlıklar en verimli şekilde yönetilir.

Geçmişte Kapusuz Metal’ e hizmet vermiş olanlar onurlandırılmalı ve sonra gelecekler için de seçkin bir miras bırakılmalıdır.

Sanayi Sektörüne ve Rakiplere İlişkin Sorumluluklarımız

Kapusuz Metal’da kurumsal sorumluluğun önemli bir rekabet avantajı olduğu düşünülür ve sektörde saygı çerçevesinde örnek olmak amaçlanır. Ülke çıkarları çerçevesinde sektöre katkı sağlayacak adımlar atılır ve desteklenir.

Rekabeti kısıtlayacak veya sınırlayacak girişimler desteklenmez; mutlak gelişim için, yasalar gözetilerek ve etik kurallar öncelikli tutularak rekabet desteklenir.

Kapusuz Metal, bir yandan liderlik ve başarı için rekabet ederken, bir yandan da sadece sonuçlarla yetinmeyip, bu sonuçların nasıl elde edildiğiyle de ilgilenir. Hiçbir şekilde, yasa veya ahlak dışı uğraşlarla sonuca ulaşan çaba ve uygulamayı hoş görmez.

Gizlilik ve Ticari Sırların Korunması

Kapusuz Metal için çalışırken veya herhangi bir nedenden dolayı istihdamınız veya ilginiz sona erdikten sonra, Kapusuz Metal ile var olan iş bağlantınız sebebiyle elde ettiğiniz veya oluşturduğunuz halka açık olmayan bilginin gizliliğini korumalısınız.

Gizli bilgi, kamuya açık olmayan ve açıklanması Kapusuz Metal’e zarar verecek olan stratejik, finansal, teknik veya işle ilgili bilgileri kapsar. Örneğin: Formüller, prosesler, endüstriyel bilgiler, endüstri veya iş planları, finansal veya stratejik planlar, finansal tahminler, ticari müzakereler, pazarlama çalışmaları veya müşteri/ tedarikçi dosyaları. Firma çalışanları, müşterileri ve tedarikçileriyle ilgili özel bilgileri, herhangi bir değişiklik yapılmasını veya ilgili yasaya uygun olmayan bir açıklama yapılmasını önlemek için dikkatli şekilde saklamalıdır. Daha önceki işvereninize ait herhangi gizli bir bilgiyi, daha önceki işvereninizin onayı olmadan Kapusuz Metal’e getiremezsiniz veya bu tür bir bilgiyi Kapusuz Metal’in işlerine yardımcı olmak için kullanamazsınız.

Kapusuz Metal, kişisel bilgilerin gizliliğinin koruması gereğine inanır, çalışanlarının kişisel bilgi gizliliğine ve onuruna saygı gösterir. Çalışanlardan alıp saklayacağımız kişisel bilgiler, sadece şirketin verimli bir biçimde çalışması için gerekli veya yasalar tarafından zorunlu kılınmış bilgilerle sınırlı olacaktır. Bir birey tarafından verilen bilgiyi, o kişiye ait ve Kapusuz Metal’e emanet edilmiş olarak değerlendiririz. Bu bilgiler kesinlikle gizli tutulacak ve sadece yasal nedenlerden ötürü bilmesi gerekenlere açıklanacaktır.

Kapsam İş Etiği Kuralları, Kapusuz Metal’in tüm çalışanlarının yanı sıra, temsilciler, aracılar ve danışmanlar gibi firma veya diğer birimleri adına mal ve hizmet sağlayan kişileri de kapsayan bazı tutum ve davranış standartlarını belirlemeyi amaçlamaktadır.

Bu kurallar, Kapusuz Metal’in anahtar politikalarının bazıları için bir özet sağlamaktadır ve iş biriminize özel diğer politikalarla birlikte uygulanmalıdır. İş biriminizin tabi olduğu politikalara ve herhangi bir ek politikaya aşina olmak ve görevinizi bunlarla uyum içinde yerine getirmek, çalışan olarak sizin şahsi yükümlülüğünüzdür.

Tüm çalışanlar, görevleri çerçevesinde belirlenen ve aslında sadakat ve iyi niyete dayalı sorumluluklarının bir parçasını oluşturan bu kurallara uymak ve ekiplerindeki veya denetimlerindeki kişilerin de uymalarını sağlamak zorundadırlar.

elmas hurdası
hurda elmaslar
CEP 1
CEP 2